PC Club Sint-Kristoffel

 

Zoals de jonge gezinnenwerking is de pc-club gegroeid uit een reële behoefte, dit reeds 20 jaar geleden.  Een groep enthousiaste pc-gebruikers wilden hun kennis delen met anderen en oplossingen bieden aan andere pc-gebruikers.  De computers zijn blijven verder evolueren en de club kon en wilde dan ook niet achterblijven.  Maandelijks verzorgen wij een samenkomst waarop één of meerdere onderwerpen aan bod komen.  Digitale technieken bepalen steeds meer en meer ons denken en doen.  Denken we maar even aan de smartphone, de smart-tv,... zelfs een weegschaal werkt digitaal en heeft een eigen digitaal geheugen.