PASWOORDEN EN HULP OP.......AFSTAND

Vrijdag 23 februari 2018


Plaats: OC Sint-Kristoffel Bossuytlaan 24

Start: om 20u

Paswoorden zijn niet alleen soms moeilijk te maken, ze zijn nog

moeilijker te onthouden. Meestal heb je ze nodig op een onver-
wacht moment of heb je ze niet bij de hand. Maar daar zijn oplos-
singen voor. Een toepassing die met één paswoord al uw paswoor-
den bijhoudt, handig toch. KeePass is de toepassing die dit alle-
maal voor jou doet, gratis en voor niets. We tonen je het op vrij-
dagavond.

Als tweede onderwerp stellen we de “hulp op afstand” voor.
Hulp op afstand wil zeggen dat je iemand via het internet toegang verleent op uw
computer. Hij kan dan niet alleen kijken wat op uw pc
staat, hij of zij kan er ook wijzigingen op aanbrengen.
Hoe werkt dat nu precies?
Is dit wel veilig?
Zien ze mijn bankrekeningnummers?
Kan ik ook zelf hulp bieden aan een vriend of kennis?
Wat kan wel en wat kan niet.
Veel vragen dus.
Je krijgt van ons alle antwoorden en een heuse demo.