ALLES OVER USB

Vrijdag 30 maart 2018

Plaats: OC Sint-Kristoffel Bossuytlaan 24

Start: om 20u

Usb of Universal Serial Bus (Universele Seriële Bus), is een standaard voor de 
aansluiting van randapparatuur op computers.  Het vervangt de langzamere parallelle
en 
seriële poorten, voornamelijk doordat 
de snelheid van gegevensoverdracht met
USB veel groter is. Met behulp van de 
gestandaardiseerde USB-poort konden
hardware fabrikanten producten maken 
die compatibel waren met zowel pc's als Macs.

Een bijkomend voordeel van USB is, dat deze de stroomvoorziening van de
aangesloten randapparatuur kan verzorgen. Hoewel in de naam het
woord bus voorkomt, is USB strikt genomen geen bus, omdat er zonder
hub maar één apparaat per poort aangesloten kan worden.

De eerste versie dateert reeds van 1996 en nu zijn we reeds aan versie 3 met
een snelheid die 
meer dan 500 maal hoger ligt dan de versie 1

waarmee men gestart is.
Maar ook het aantal apparaten die je erop kan aansluiten heeft een hoge
vlucht genomen.

We stellen je dit alles op die vrijdagavond voor,
en, we hebben ook een robotje uitgenodigd.