LEGO BOOST & JE EERSTE APP MAKEN

Vrijdag 27 april 2018

Plaats: OC Sint-Kristoffel Bossuytlaan 24

Start: om 20u

Lego boost is een betaalbare en leuke verwezenlijking van lego waarmee
je 
een 5-tal verschillende robotjes kan maken. Ze worden bediend met je
smartphone of 
tablet en je kan ze ook programmeren.

Je Smartphone binnenstebuiten:
Hoe spreek je tegen je smartphone? Hoe kan hij antwoorden? Hoe vindt
hij 
op kaart de weg terug naar jouw auto? En niet te vergeten: zonder
programmeren 
maken we samen op onze laptop een app, met het
programma MIT App Inventor 
2!

We bestuderen de zichtbare en onzichtbare componenten van een app,
zoals 
de toetsen van het toetsenbord, de oriëntatiesensor, de locatiesensor,
de texting 
(om sms'jes te ontvangen en te versturen), enzovoort. We
bestuderen ook de 
"actie en reactie" (Event en Event Handler), die
voortdurend plaatsgrijpt bij het 
gebruik van een app, zoals bvb. bij het
drukken 
op een toets met als gevolg het tonen van een informatieblok,
bij het slepen met de vingers over 
het scherm met als gevolg het
vergroten van een 
landkaart (in Google Maps), enzovoort.